Category Archives

3 Articles

社會時事

發了聲又奈何

Posted by edmondyu on
發了聲又奈何

反對明日大嶼集會

政府一而再,再而三的強推大白象工程以淘空香港的儲備,逼使我忍無可忍跑到街上參加遊行抗議。那個「明日大嶼」計劃如何荒謬,如何明目張膽地漠視民意,已有很多朋友寫過文章分析,在此不赘。

到了遊行的終點「公民廣場」,市民輪流發言,從不同的角度反對計劃,然後姚松炎和林芷筠出來以專業的角度向公眾解釋此計劃的荒謬。主持人問台下有沒有人想發言,我一度想舉手,但卻忍住了;原因不是因為害羞,而是因為我想問的問題恐怕會影響了集會人仕的士氣。我的問題是:

社會時事

聲聲入耳

Posted by edmondyu on
聲聲入耳

東林書院依庸堂。對聯為東林先生所題:風聲雨聲讀書聲,聲聲入耳;家事國事天下事,事事關心。 原圖:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%9E%97%E6%9B%B8%E9%99%A2#/media/File:Wuxi_Donglin_Shuyuan_2015.04.24_16-20-10.jpg

(負能量爆錶,慎入。)

風聲雨聲讀書聲

小時候讀中史有讀過明末的「東林黨爭」。教科書上只少量著墨時序,人物及對國家的影響等,課文我記得就只有一小段四百字左右。後來再讀了不同的書包括加入了虛構情節的的演義小說和電影等,才引起了我對這事件的興趣。

另有一原因讓我留意到東林黨爭。六四事件發生時我是一個初中生,當年老師們在學校早會中教了一副對聯:

風聲雨聲讀書聲 聲聲入耳

家事國事天下事 事事關心

社會時事

後政治下的城市規劃-讀書會筆記

Posted by edmondyu on
後政治下的城市規劃-讀書會筆記

洪水橋一帶 ( 圖片來源:洪水橋新發展區規劃及工程研究網站 )

因為覺得自己所知太淺,固立定決心參加了本土研究社所辦的讀書會,擴闊眼界。書的名字是 “Planning Against the Political: Democratic Deficits in European Territorial Governance“。

本書所描述的是以1989年以後直至近五年的歐洲為背景,列舉的案例如英國首相貝理雅的「第三條路」等,離我們的時代相當近,主旨探討近代城市規劃和政府管治背後的哲學思潮。我發現很多香港目前的情況原來歐洲國家也有走過或仍正處於相同的境地。我覺得自己還未真正消化書中的論述,因為有太多社會科學的概念沒弄懂;但我生怕讀完了後知識水過鴨背被遺忘,所以先隨筆寫下一些理解和感想。我十分期望能幸運地有學習相關知識的朋友能指教,糾正錯誤。